Minister Horecký s delegáciou odcestovali na Zasadnutie Rady ESA

V týchto dňoch sa v Paríži koná ministerské Zasadnutie Rady Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Slovensko sa na ňom zúčastňuje vôbec po prvýkrát v histórii. Cieľom zasadnutia je určenie ďalšieho smerovania agentúry a schválenie financovania misií ESA počas najbližších troch rokov.

logo ESA

Zasadnutie Rady Európskej vesmírnej agentúry (ESA) za účasti ministrov členských a pridružených štátov a vysokých predstaviteľov pozorovateľov sa koná raz za tri roky. Slovenská republika sa oficiálne stala pridruženým členom ESA len pred pár týždňami, 13. 10. 2022. „Je to veľmi významný deň. Stačí, keď sa pozrieme okolo seba a vidíme, že riadnymi členmi Európskej vesmírnej agentúry je už 22 členských krajín. Medzi nimi sú aj Česká republika, Estónsko, Rumunsko, Poľsko či Maďarsko. To, že Slovensko bude najbližších 7 rokov asociovaným členom, je preto veľmi významný a dobiehajúci krok. Nesmieme v tomto segmente zaostať. Jednoducho je to oblasť s najväčšou perspektívou a najvyššou pridanou hodnotou. Môžeme vidieť, že napríklad v susednej Českej republike sú stovky firiem, ktoré majú podiel na vesmírnom priemysle, a to nie len v rámci ESA, Európskej vesmírnej agentúry, ale aj v spolupráci s ESA a NASA. Ich firmy majú podiel na významných projektoch, ako je napríklad teleskop Jamesa Webba a v ďalších mnohých projektoch,“ vyzdvihol význam nášho členstva vedúci slovenskej delegácie na zasadnutí, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký.

Slovenská republika spolupracuje s ESA už od roku 2010 a dlhodobo preukazuje záujem o vesmírne aktivity a pochopenie ich významu a dôležitosti pre ďalší rozvoj vesmírneho ekosystému a budovania vesmírnej infraštruktúry na Slovensku. V súčasnosti je na Slovensku približne 40 firiem, ktoré sa venujú oblasti vývoja a výskumu vesmíru a vesmírnych technológií. „Máme v úmysle začať pracovať na zriadení inkubátora na startupy, aby sa počet firiem rozšíril a aby tie, ktoré už dnes sa venujú vesmírnemu priemyslu, dostali väčší priestor pre uchádzanie sa o výzvy zo strany Európskej vesmírnej agentúry. Bolo by to pre Slovensko zadosťučinenie, keby sme sa po rokoch stali riadnym členom Európskej vesmírnej agentúry a mohli tak participovať na technologicky najšpičkovejších a inovatívnych programoch, ktoré jednoducho potrebujeme dostať do nášho národného hospodárstva, ale taktiež ako posilňujúci faktor pre ďalší rozvoj vedy a výskumu na Slovensku. Návratnosť takýchto investícií je podľa odborníkov, alebo na základe skúseností, ktoré už majú riadni členovia Európskej vesmírnej agentúry, až 6-násobná v priamej ekonomickej hodnote. To znamená, že z jedného investovaného eura vie krajina získať až šesť eur. Pričom ak by sme započítali aj mimoekonomické parametre, ako je rozvoj vedy, výskumu, ako je osveta v tejto oblasti a celospoločenský posun smerom k týmto technológiám a týmto oblastiam priemyslu, tak tá návratnosť vie byť až desaťnásobná,“ uviedol Horecký.

V slovenskej delegácii je okrem ministra školstva aj štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michal Fedák či vedúci priemyselnej zložky Vesmírnej kancelárie Michal Brichta.

Európska vesmírna agentúra (ESA) vznikla v roku 1975 a je jedným z kľúčových aktérov vo vesmírnom priestore. ESA zastrešuje vesmírne projekty v Európe a združuje 22 štátov, medzi ktorými sú napríklad aj spomínané Rakúsko, Česká republika, Poľsko či Maďarsko.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky