Minister Horecký navštívil Fínsko. So severanmi nás podľa neho spája ľudský potenciál

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký navštívil počas svojej prvej zahraničnej cesty Fínsko. Práve táto krajina je považovaná za jedného zo svetových lídrov v oblasti vzdelávacích systémov. Témou návštevy bola kurikulárna reforma, ktorú v tomto období pripravuje slovenský rezort spolu s kľúčovými aktérmi vo vzdelávaní a takisto aj bezpečnosť na školách a prevencia proti radikalizmu.

fotografia z pracovného stretnutia

V rámci pracovnej cesty sa minister školstva Ján Horecký stretol s fínskou ministerkou školstva Li Andresson, navštívil Fínsku národnú agentúru pre vzdelávanie (Finnish National Agency for Education) a takisto aj Základnú všeobecnú školu Pohjois-Tapiola koulu. Práve s týmito aktérmi intenzívne rozoberali kurikulárnu reformu, ktorá sa aktuálne pripravuje na Slovensku. Fínsko a jeho reforma školstva, ktorá sa kontinuálne vyvíja od 60. rokov minulého storočia je považovaná za jednu z najlepších krajín v oblasti vzdelávania. Zatiaľ posledné merania PISA uvádzajú, že kým priemer krajín OECD v čitateľskej gramotnosti je 487 bodov, fínski žiaci získali až 520 bodov (SR - 458 bodov). V matematickej gramotnosti sa Fínsko umiestnilo takisto nad priemerom OECD (Fínsko – 507, priemer OECD – 489, SR – 486 bodov). Dobrou správou pre ministra Horeckého je, že zmeny sa už začali robiť aj na Slovensku, a že máme aj Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý ďalšie potrebné zmeny dokáže aplikovať rýchlejšie.

Nezačíname na zelenej lúke. Už dnes máme školy, ktoré by mohli slúžiť ako príklady dobrej praxe. Neexistujú ale reformy, ktoré sa dajú robiť z noci do rána, ale nemôžeme to už odkladať ani jeden deň. Fíni na tomto pracovali 50 rokov a stále hovoria, že nie sú nikdy v cieli, pretože život ide ďalej, životné okolnosti sa menia. Stále je potrebné obnovovať systémy, stále si treba pripomínať hodnoty a ciele, ktoré sledujeme tým, čo robíme vo verejnom živote, ale aj napríklad vo vzdelávaní a formácii mladých. S Fínmi máme spoločné to, že náš najvzácnejší kapitál sú ľudia a na tom je potrebné stavať aj našu budúcnosť,“ uviedol šéf rezortu školstva.

Horecký rokoval aj so svojím fínskym náprotivkom, ministrom pre vedu a kultúru Petri Honkonenon, s ktorým rozoberali tému zlučovania vysokých škôl. Aj táto oblasť je jedným z komponentov obsiahnutých v Pláne obnovy a odolnosti SR. Ako dôkaz dobrej praxe minister školstva navštívil Aalto univerzitu, ktorá vznikla zlúčením troch univerzít už v roku 2010. Dnes je veľkým lákadlom pre inovácie a spoločností (v okolí kampusu sa nachádza až 1000 spoločností, ktoré s univerzitou úzko spolupracujú). V oblasti výskumu je dokonca v celosvetovom meradle na 63. mieste. Univerzita kooperuje aj s ďalšou vysokou školou, ktorú minister navštívil – Helsinskou univerzitou, ktorá sa nachádza v prvej stovke najlepších svetových univerzít a je 25. najlepšou univerzitou v Európe.

Fíni si vždy išli svojou cestou, držali sa svojich hodnôt a vždy ukazovali svetu dobré príklady – aj napriek tomu, že čo sa týka počtu obyvateľov, sú malou krajinou. A to je pre mňa vízia aj pre Slovensko,“ uzavrel návštevu Helsínk Ján Horecký.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky