Minister Gröhling prišiel na Oravu podporiť maturantov. Tí tohtoroční môžu ako prví získať štipendium na podporu štúdia na Slovensku

Pre viac ako 40-tisíc stredoškolákov sa tento týždeň začali ústne maturity. Za zelený stôl si po dvoch rokoch pandémie sadá viac ako 14-tisíc gymnazistov a približne 24-tisíc žiakov stredných odborných škôl. Namiesto výpočtu priemeru známok tak skúšku dospelosti absolvujú pred predmetovou maturitnou komisiou. Na Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Dolnom Kubíne prišiel maturantov podporiť minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Predstavil im aj novú štipendijnú schému, vďaka ktorej môžu tohtoroční maturanti po prvýkrát získať štipendium vo výške až 9 000 eur.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a maturanti

„Prioritne nasledujúce dni budeme cestovať po stredných školách a stretávať sa s maturantmi, aby sme si povedali, ako prežili písomné skúšky a ako sa pripravujú na ústne,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling v rámci svojej návštevy oravských škôl.

Žiaci na školách s vyučovacím jazykom slovenským maturujú zo štyroch predmetov, a to zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka a dvoch voliteľných predmetov. Na školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny robia skúšku dospelosti aj z jazyka národnostnej menšiny.

Príprava na ústnu odpoveď trvá spravidla 20 minút, rovnako tak aj samotná ústna odpoveď. Cieľové požiadavky na maturitné skúšky sa nezmenili, avšak bola požiadavka, aby zadania ústnej časti maturitných skúšok zohľadňovali dištančný spôsob výučby počas obdobia COVID-19.

Ústne maturity potrvajú do 10. júna. Opravný termín je stanovený na september 2022 alebo február nasledujúceho školského roka.

Tohtoroční maturanti sú zároveň prví, ktorí môžu získať nové štipendium, ak zostanú študovať na vysokej škole na Slovensku.

„Je to projekt na podporu študentov, aby pokračovali v štúdiu u nás, je to finančná podpora, aby boli aj motivovaní,“ vysvetľuje minister Gröhling.

Štipendijná schéma, ktorú pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR cez Plán obnovy a odolnosti SR, je určená pre dve skupiny študentov. Prvou sú najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov, druhú skupinu tvoria nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín.

„Chcel by som vyzvať všetkých študentov, aby si pozreli jednotlivé podklady tejto výzvy, aby sa zapojili, lebo môžu byť aj finančne motivovaní k tomu, aby študovali ďalej na Slovensku,“ uviedol minister.

Na prihlásenie zostáva už len necelý týždeň. Maturanti sa môžu registrovať do 31. 5. 2022 na www.stipendia.portalvs.sk.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky