Minister Eugen Jurzyca predstavil svoje priority

     Priority nového vedenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vychádzajúce z programového vyhlásenia vlády SR predstavili minister Eugen Jurzyca a štátny tajomník rezortu Jaroslav Ivančo na dnešnej tlačovej konferencii. 
     "Chceme pohnúť školstvo dopredu a veríme, že to dokážeme", vyhlásil Eugen Jurzyca. Nástrojom k tomu by malo byť podľa neho okrem iného aj otvorenie trhu s učebnicami, zavedenie povinného vyučovania anglického jazyka na základných a stredných školách i lepšie rozlišovanie vysokých škôl podľa kvality. 
     Pedagógom chce nové vedenie ministerstva pomôcť v práci odstraňovaním zbytočnej byrokracie i vylepšením systému ich kariérneho rastu s výraznejším zameraním na kvalitu práce učiteľa so žiakom. Takisto sa bude klásť väčší dôraz na prípravu digitalizovaného obsahu vzdelávania. V rámci podpory vedy a výskumu plánuje rezort viac prihliadať na kvalitu vedeckých projektov a vytvoriť nový grantový systém. V oblasti športu chce MŠVVaŠ SR podporovať športové aktivity detí a mládeže aj prostredníctvom efektívnejšieho využívanie školských športovísk mimo vyučovania.   
Fotogaléria

Bratislava 30. júl 2010


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky