Navigácia

Minister Branislav Gröhling dnes predstavil svojich nových štátnych tajomníkov

      Ministerstvo školstva bude mať aj v tomto funkčnom období troch štátnych tajomníkov. Na pôde rezortu ich dnes novinárom predstavil minister školstva, vedy, výskum a športu SR Branislav Gröhling.
     Národnostnému školstvu a reforme financií sa bude venovať štátna tajomníčka Monika Filipová, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie v odbore čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2010) a na Právnickej fakulte UK v Bratislave (2011). Taktiež študovala na katedre medzinárodných vzťahov na National Chengchi University v Taipei na Taiwane a získala magisterský titul v odbore diplomacia. Svoje štúdiá dovŕšila v roku 2018 získaním doktorandského titulu na Katedre východoázijských štúdií Filozofickej fakulty UK v Bratislave, kde sa venovala zahraničnej politike Taiwanu. Svoju kariérnu dráhu začala v súkromnom sektore, no plynule prešla do oblasti verejnej správy. Sedem rokov pôsobila na Ministerstve vnútra SR v riadiacich funkciách zameraných na oblasť samosprávy a fungovanie verejnej správy. Pracovala vo výboroch európskych a medzinárodných organizácií, kde zastupovala Slovensko v rôznych oblastiach verejnej správy. 
     Pri napĺňaní svojich úloh bude veľkú pozornosť venovať okrem národnostného školstva aj inkluzívnemu vzdelávaniu. Jednou z jej priorít bude tiež zjednotenie financovania regionálneho školstva tak, aby táto oblasť prešla výlučne pod ministerstvo školstva s cieľom zabezpečiť efektívnejšie, transparentnejšie a spravodlivejšie rozdelenie finančných prostriedkov medzi školy.
      Štátnym tajomníkom pre oblasť vedy a výskumu bude Ľudovít Paulis. V roku 2004 absolvoval štúdium na Fakulte matematicky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a v roku 2006 štúdium na Lekárskej fakulte UK, kde získal v roku 2007 aj titul PhD. V roku 2010 obhájil titul RNDr. na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a vzdelanie si doplnil taktiež v riadení verejného zdravotníctva. Pôsobí na Lekárskej fakulte UK a v Slovenskej akadémii vied, zapája sa do podpory vedy a výskumu. Je členom výkonného výboru Európskej rady pre kardiovaskulárny výskum. 
     Na tlačovej konferencii dnes uviedol, že jeho prvé kroky vo funkcii sa budú sústrediť na aktuálnu situáciu, a preto je pripravený identifikovať projekty, ktoré by mohli pomôcť pri riešení problémov súvisiacich so šírením nového koronavírusu. Rovnako chce skvalitniť prácu vedcov a výskumníkov odbúraním nadmernej byrokracie, ktorou je naša vedecká a výskumná obec dnes zaťažená.   
     Štátnym tajomníkom pre oblasť športu sa stal Ivan Husár, ktorý vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, v učiteľskom odbore telesná výchova - biológia. Prevažnú časť kariéry venoval volejbalu v pozíciách trénera, manažéra klubu či športového riaditeľa. Podľa jeho slov sa chce vo svojej práci zamerať na podporu voľnočasových poukazov a venovať sa aj športu seniorov. Chce taktiež sprehľadniť tok peňazí, ktoré smerujú z rozpočtu rezortu do športu.

FOTO: TASR

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky