Mimoriadna videokonferencia ministrov školstva krajín EÚ k šíreniu koronavírusu

 

     Dňa 12. marca 2020 v Bruseli zorganizovalo chorvátske predsedníctvo v Rade EÚ mimoriadnu videokonferenciu ministrov školstva s cieľom prediskutovať súčasnú situáciu v oblasti  vzdelávania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zastupoval štátny tajomník Peter Krajňák.
     V súvislosti so šírením koronavírusu (2019-nCoV) mnohé členské štáty pristúpili k opatreniam, ktorými narušili vyučovací proces v školách. Cieľom videokonferencie bolo umožniť zdieľanie skúsenosti súvisiace s dôsledkami šírenia vírusu na systém vzdelávania a odbornej prípravy v členských štátoch.
     Videokonferenciu viedla chorvátska ministerka školstva Blaženka Divjak, ktorá koordinovala diskusiu ministrov členských štátov. Na videokonferencii vystúpilo 27 zástupcov členských štátov EÚ, ktorí predstavili postupy preventívno-bezpečnostných opatrení, ale aj spôsoby, akými zabezpečujú vzdelávanie. 
     Štátny tajomník Peter Krajňák vo svojom vstupe informoval zástupcov členských štátov EÚ o situácii na Slovensku nasledovne: „V súčasnosti je na koronavírus nakazených 16 osôb z viacerých regiónov  Slovenska. Niektoré školy sú už v tejto chvíli zatvorené z rozhodnutia samotných riaditeľov škôl alebo ich zriaďovateľov. Ministerstvo školstva je nápomocné všetkým školám, ktoré metodicky usmerňuje na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR. Vzdelávací proces pre základné a stredné školy je zabezpečený prostredníctvom aplikácie EDUPAGE. Väčšina vysokých škôl pristúpila k opatreniam znižujúce riziko nákazy koronavírusom a prerušila prezenčnú formu výučby. Pedagogický proces na vysokých školách prebieha formou samoštúdia.“
     Na otázku predsedajúceho videokonferencie, aký druh podpory môže poskytnúť Slovenská republika rodičom s malými deťmi, odpovedal Peter Krajňák, že „ Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenskú dávku.“
     Na záver štátny tajomník informoval zástupcov členských štátov, že Slovensko poskytne viac informácii po rokovaní Ústredného krízového štábu SR.
     Z diskusie zástupcov členských štátov vyplynulo, že rozsah prijatých opatrení je rozdielny. Niektoré členské štáty pristúpili k celoplošnému zatvoreniu škôl a vzdelávacích inštitúcií, iné prerušili vyučovanie iba v zasiahnutých oblastiach alebo postihnutých školách. Vo vystúpeniach ministrov členských štátov rezonovalo najmä ako:

  • zabezpečiť ochranu zdravia detí, žiakov a zamestnancov škôl a zachovať pritom kvalitu vzdelávania;
  • priebežne vzájomne zdieľať informácie o vývoji situácie v jednotlivých členských štátov;
  • podporiť pracujúcich rodičov mladších detí od možnosti flexibilných formátov práce, cez zjednodušenie administratívnych postupov pri žiadaní o ošetrovné a nemocenské dávky s možnosťou rozšírenia nároku na tieto dávky;
  • posilniť digitálne zručnosti a podporiť vzdelávanie prostredníctvom elearningu. 
Skočiť na začiatok stránky