Milión eur pre angličtinárov za tvorbu vzdelávacích materiálov

  • Dátum: 25.09.2015
    Spolu 3 000 učiteľov, ktorí sa zapojili do projektu „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách” známeho ako EnglishOne, môže získať zaujímavú finančnú odmenu. Za tvorbu vzdelávacích materiálov si môžu zarobiť stovky eur.
   Učitelia majú na výber z niekoľkýchtypov výstupov. Napríklad môžu navrhnúť, ako by mala vyzerať vzorová vyučovacia hodina s využitím tvorivých metód a moderných didaktických pomôcok. V ponuke je aj vypracovanie “prípadovej štúdie”, ktorá podrobne popíše praktické použitie digitálneho vzdelávacieho obsahu dodaného z projektu EnglishOne.
   Výška odmeny za výstup závisí od jeho typu a rozsahu. Učiteľ môže za jeden výstup získať až 660 eur, pričom počet výstupov od jedného učiteľa nie je obmedzený.
    „Učiteľom ponúkame možnosť, o ktorú mali záujem už dlhšiu dobu, čo potvrdzuje aj prieskum British Council. Podľa jeho výsledkov, až 82 % učiteľov angličtiny považuje zapojenie učiteľov do tvorby vzdelávacích materiálov za vysoko potrebné pre zlepšenie kvality výučby anglického jazyka na Slovensku. Teraz môžu byť zato aj odmenení. Na túto aktivitu je v projekte vyčlenených viac ako1 milión EUR,“ hovorí Slávka Vancáková, projektová manažérka EnglishOne.
   Jednotlivé výstupy budú dostupné aj pre ostatných učiteľov zapojených v projekte. Na ich tvorbu sa iniciatívni angličtinári vopred prihlasujú online na stránke www.englishone.sk. Posledný termín pre odovzdanie výstupov je 15. november 2015.
   Projekt EnglishOnerealizuje Metodicko-pedagogické centrum ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je realizovaný v súlade s dlhodobým cieľom vlády SR dosiahnuť v anglickom jazyku komunikačnú úroveň B1/B2 u žiakov po ukončení strednej školy a zároveň podporuje vládnu koncepciu informatizácie a digitalizácie rezortu školstva.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku