Navigácia

Migrácia Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu do Vládneho cloudu

     Predmetom projektu je migrácia IS CÚDEO do Vládneho cloudu na základe vládneho uznesenia č. 247/2014. Cieľom projektu je do roku 2019 prevádzka IS CÚDEO vo Vládnom cloude a zefektívnenie prevádzky informačných systémov MŠVVaŠ SR centralizáciou ich prevádzky vo Vládnom cloude. Zároveň vzhľadom na morálnu zastaranosť HW prostredia Dátového centra rezortu školstva a potrebu ďalších investícií do jeho prevádzky a na základe ekonomickej analýzy ako výstupu štúdie uskutočniteľnosti, je prevádzka IS CÚDEO vo Vládnom cloude z pohľadu prevádzkových nákladov z dlhodobého hľadiska v tomto prostredí efektívnejšia.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky