Miera zabezpečenia učebníc pre školy sa za ministerky Lubyovej významne zvýšila

28.08.2019

      Celková miera zabezpečenia reedícii učebníc požadovaných školami z objednávacieho konania pre školský rok 2019/2020 predstavuje približne 75 percent (pre základné školy 84 % a špeciálne školy 94 %), kým po nástupe Martiny Lubyovej do funkcie ministerky v septembri 2017 bol dopyt škôl pokrytý iba na zhruba 40 percent. Školám bolo pre tento školský rok dodaných približne 700 titulov.
     Ministerke Lubyovej sa podarilo navýšiť rozpočet na učebnice z necelých 7,5 mil. eur v roku 2017 na viac ako 10,5 mil. eur v roku 2018. V tomto roku sa rozpočet na učebnice zvýšil o ďalšie 4 mil. eur na približne viac ako 14,5 mil. eur, čo predstavuje oproti roku 2017 takmer dvojnásobok.
     Okrem zabezpečenia reedícii učebníc ministerstvo poskytlo školám príspevok na nákup učebníc Prvouky pre 2. ročník ZŠ a cudzích jazykov pre 3. až 5. ročník ZŠ vo výške takmer 2 mil. eur.
     Momentálne má ministerstvo vyhlásené tri pilotné súťaže na učebnice Prvouka pre 2. ročník ZŠ, Matematika pre 5. až 9. ročník ZŠ a Geografia pre 5. až 9. ročník ZŠ. Vo veci súťaže na Prvouku pre 2. ročník ZŠ toho času rozhoduje rada Úradu pre verejné obstarávanie, nakoľko sa vydavateľ odvolal proti prvostupňovému rozhodnutiu ÚVO, ktorým rozhodlo o správnosti postupu ministerstva. O zákazkách na matematiku a geografiu tiež rozhoduje ÚVO, momentálne na prvom stupni. Vyhodnotenie uvedených verejných obstarávaní závisí od rozhodnutia ÚVO.
     Všetky tri pilotné súťaže na učebnice Prvouka pre 2. ročník ZŠ, Matematika pre 5. až 9. ročník ZŠ a Geografia pre 5. až 9. ročník ZŠ počítajú s možnosťou výberu z viacerých učebníc. Ministerstvo tak už teraz realizuje kroky smerom k možnosti výberu z viacerých učebníc.
     Aktuálne realizované verejné obstarávania umožnia uzatvoriť rámcové dohody s viacerými vydavateľmi a školám dajú možnosť vybrať si z víťazných alternatívnych učebníc tú, ktorá najviac vyhovuje pedagógom a žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese.
     Ministerstvo týmto zároveň plní úlohy Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, medzi ktoré patrí aj poskytnutie možnosti výberu z viacerých druhov učebníc a postupné uvoľnenie trhu v prípade učebníc, kde budú k dispozícii viaceré alternatívne tituly.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku