Navigácia

Microsoft v oblasti vysokého školstva

      Zmluva Microsoft Campus Agreement je multilicenčnou zmluvou, ktorá organizáciám z rezortu školstva umožňuje používať najmodernejšie a legálne verzie Microsoft produktov po dobu jej platnosti a zaistiť kompatibilitu počítačov a používaných produktov. Program bol vytvorený podľa požiadaviek vysokoškolských zákazníkov, významne znižuje náklady na administratívu spojenú so sledovaním legálneho používania jednotlivo zakúpených licencií na počítačoch školy. Licencie obsiahnuté v zmluve Campus Agreement je možné používať počas doby platnosti zmluvy. Zmluva je podpísaná na obdobie troch rokov a ďalej umožňuje využívanie akýchkoľvek jazykových verzií a starších verzií ak si to vyžaduje hardvér, tzv. downgrade. Výhodou zmluvy Campus Agreement oproti iným multilicenčným programom je, že za používanie produktov je možné platiť podľa počtu zamestnancov, a nie je nutné platiť podľa počtu počítačov. Vďaka tomu sa podarilo znížiť celkové náklady nutné k zabezpečeniu dostatočného počtu potrebných produktov.
Skočiť na začiatok stránky