Metodika priraďovania niektorých typov výdavkov k ESF projektu

Uvedená metodika má konečnému prijímateľovi/príjemcovi pomoci (ďalej len „KP/PP") z Európskeho sociálneho fondu napomôcť pri určení správnej výšky nárokovaných výdavkov. Metodika poskytuje spôsob výpočtu pri niektorých typoch výdavkov - nájomné, energie, telekomunikačné poplatky, kancelárske vybavenie, kancelárske potreby a mzdové náklady, aby uvedené výdavky zodpovedali reálnemu vynaloženiu na projekt.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku