Navigácia

Metodika finančnej gramotnosti

      Dňa 10. júla 2018 bola ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválená aktualizovaná Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl pod číslom 2018/4154:7-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2018.

      Východiskom pre spracovanie materiálu je aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2 s účinnosťou od 1. septembra 2017, ktorý popisuje minimálne požiadavky na finančné, ekonomické a právne vzdelávanie žiakov prostredníctvom osvojených kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti.

      Materiál bol spracovaný Štátnym pedagogickým ústavom v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Pri tvorbe materiálu boli použité podkladové materiály členov Medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť.


Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl od 1. septembra 2014

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl od 1. septembra 2018

 

Skočiť na začiatok stránky