Metodický deň pre učiteľov dejepisu, slovenského jazyka a literatúry

  • Dátum: 20.04.2015
     Pripravuje ho Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov v spolupráci so Školským úradom v Spišskej Novej Vsi. Účastníci sa zamerajú na kreativizujúce a aktivizujúce metódy v edukácii so zacielením na rozvíjanie kooperatívnych zručností žiakov prostredníctvom lektora Maroša Dvorského.
     Dozvedia sa aj o jednotlivých typoch kooperatívneho vyučovania ako aj o využiteľnosti inovatívnych modelov v edukácii so zreteľom na rozvíjanie interpersonálnych, komunikačných a personálnych kompetencií. Seminár je naplánovaný na 24. apríla 2015.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku