Metodicko-pedagogické centrum pokračuje v činnosti bez prerušenia

  • Foto: MPC
  • Dátum: 08.01.2021

Počas trvania mimoriadnych opatrení proti šíreniu koronavírusu sa budú všetky aktivity MPC realizovať online formou.

ilustračná foto

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) pokračuje v roku 2021 vo svojej činnosti bez prerušenia vzdelávania v už otvorených skupinách rôznych druhov schválených programov vzdelávania. Zároveň pokračuje aj v organizovaní atestácií a poskytovaní odborno-metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci.

Počas trvania mimoriadnych opatrení sa budú všetky aktivity realizovať online formou.

Z aktuálnej ponuky vzdelávania prístupnej na https://mpc-edu.sk/cinnost-metodicko-pedagogickeho-centra-v-roku-2021 sa v januári 2021 uskutočnia prvé stretnutia v 9 nových skupinách základného modulu funkčného vzdelávania. Od februára sa postupne začne vzdelávanie aj v 12 nových skupinách rozširujúcich modulov programu funkčného vzdelávania.

Prostredníctvom centrálneho informačného systému MPC bude v priebehu januára možné prihlasovanie na kvalifikačné vzdelávanie pre pedagogických asistentov. Od nového roka si budete môcť vybrať aj z ponuky 8 inovačných vzdelávaní, ktoré MPC realizuje v rámci národného projektu Teachers, link: https://mpc-edu.sk/ponuka-vzdelavania/programy-inovacneho-vzdelavania.

Viac informácií o činnosti MPC získate na: www.mpc-edu.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku