Navigácia

Metodické usmernenie č. 48/2011

Dňa 15. júla 2011 vstúpilo do platnosti "Metodické usmernenie č. 48/2011 pre prijímanie cudzincov na vykonávanie činnosti vo výskume a vývoji", ktoré upravuje postup pri vydávaní povolenia organizáciám výskumu a vývoja v SR. Metodické usmernenie obsahuje vzor povolenia prijímať cudzincov podľa §26 b ods. 7 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v  znení neskorších predpisov, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR a tiež vzor Dohody o hosťovaní, ktorá zníži administráciu organizácie prijímajúcej cudzincov na vykonávanie činnosti výskumu a vývoja v SR.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky