Mesačník Trendy v odbornom vzdelávaní

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 11.10.2021

Štátny inštitút odborného vzdelávania pokračuje v trende otvorenej komunikácie a prichádza s ďalším číslom mesačníka Trendy v odbornom vzdelávaní.

logo ŠIOV

Komunikuje o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností, s cieľom aktívne formovať moderné odborné vzdelávanie. Septembrové číslo sa venuje najmä súťažiam žiakov stredných odborných škôl a projektom medzinárodnej spolupráce Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Prajeme inšpiratívne čítanie.

Trendy v odbornom vzdelávaní

Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. Vznikol z Inštitútu prípravy mládeže, ktorý pôsobil v rokoch 1991 – 1994. Štátny inštitút odborného vzdelávania svojim rozsahom aktivít a činností reaguje na širokú problematiku odborného vzdelávania. Sleduje pritom moderné európske trendy vychádzajúce z nových príležitostí pre stredné odborné školstvo orientujúce sa na potreby trhu práce a kvalifikovanú pracovnú silu. Aktivity organizácie sa orientujú na žiakov, pedagogických aj odborných zamestnancov a potreby zamestnávateľov.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku