Memorandum o spolupráci v oblasti športu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 12.11.2021

Štátny tajomník pre šport Ivan Husár dnes podpísal Memorandum o spolupráci v oblasti športu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom športu Ruskej federácie. Za ruskú stranu memorandum podpísal námestník ministra športu A. A. Morozov. Stalo sa tak počas plenárnej schôdze 21. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, kde Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zastupoval práve Ivan Husár.

zo stretnutia, kde sa podpisovalo Memorandum o spolupráci v oblasti športu medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom športu Ruskej federácie

Podpisom memoranda sa spečatilo spoločné úsilie nielen o nadviazanie bilaterálnej spolupráce v oblastiach spoločného záujmu, ale aj o ďalší rozvoj priateľských vzťahov medzi Slovenskom a Ruskom. Toto memorandum posilňuje spoluprácu v oblastiach vrcholového športu, rekreačného športu, športu zdravotne znevýhodnených športovcov, športových vied, technológií, manažmentu, športovej infraštruktúry, ale aj v oblasti podpory programov vzdelávania odborníkov v športe. Memorandum sa dotýka aj ochrany čistého športu s dôrazom na prevenciu a šírenie osvety v boji proti dopingu a iným negatívnym javom v športe.

Podpisu memoranda predchádzalo bilaterálne stretnutie štátneho tajomníka pre šport a námestníka ministra pre šport Ruskej federácie. Spoločne navštívili Centrum vodných športov v Čunove - kolíske mnohých olympionikov - kanoistov na divokej vode, Olympijské športové centrum v Šamoríne, kde sa venovali možnej spolupráci v oblasti jazdeckého a plaveckého športu a tenisový zápas v Národnom tenisovom centre. Diskutovali aj o možnej spolupráci v oblasti futbalu a lyžovania. Osobitný záujem však Morozov prejavil najmä o kanoistiku a jazdecký šport.

"Myslím si, že je reálne rozvinúť spoluprácu v skutočnej podobe na športoviskách," hovorí Ivan Huásr. "Ruská strana veľmi pozorne sleduje dominanciu slovenskej kanoistiky vo svete. Areál v Čunove A. Morozovovi len podčiarkol úspechy našich najlepších športovcov."

V rámci 21. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou sa na základe vzájomnej dohody oboch strán dňa 8.11.2021 uskutočnilo on-line rokovanie pracovnej skupiny pre oblasť vzdelávania a vedecko-technickej spolupráce, počas ktorého bola vyhodnotená vzájomná spolupráca v uvedených oblastiach na ministerskej úrovni za posledné dva roky a zadefinované nové výzvy ďalšej perspektívnej spolupráce na najbližšie obdobie. Uvedené výzvy tvoria súčasť protokolu, ktorý bol podpísaný 12. 11. 2021 v Bratislave na úrovni podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka a ministra vedy a vysokého Ruskej federácie Valerija Faľkova.

"Šport je jazyk, ktorým rozprávajú všetky krajiny. Je cestou, ktorá vedie k vzdelávaniu, porozumeniu a poznávaniu. Som rád, že som mal možnosť podpísať toto memorandum a osobne sa stretnúť s vrcholným predstaviteľom športovo úspešnej krajiny. Medzinárodná spolupráca v športe je integrálnou súčasťou športu, vždy som ju podporoval a budem podporovať," na záver dodal Ivan Husár.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku