Navigácia

Memorandum medzi rezortmi kultúry a školstva

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora a Ministerka kultúry SR Silvia Hroncová uzatvorili v piatok 20. októbra Memorandum o spolupráci.

Obe ministerstvá sú si vedomé dôležitosti spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry v spoločnosti s cieľom spoločne podporovať rozvoj profesionálnych ľudských  zdrojov v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu s ohľadom na vývojové trendy a potreby spoločnosti.

Cieľom je tiež posilniť budovanie spoločných väzieb pri plnení edukačnej úlohy kultúry prostredníctvom podpory vzdelávania v oblasti kultúry, kreatívneho priemyslu, štátneho jazyka, mediálnej výchovy a rozvoja kritického myslenia.

V podpisu memoranda došlo na pôde Centra práce s mládežou Space v Revúci.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky