Navigácia

Medzinárodný vyšehradský fond otvoril druhú grantovú výzvu na podporu krátkodobej mobility mládeže

Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) otvoril grantovú výzvu „V4 Gen“ na podporu projektov krátkodobej mobility mládeže. Cieľom výzvy na predkladanie návrhov malých grantov je podporovať demokratické hodnoty, občiansku participáciu a cezhraničnú spoluprácu medzi mladými ľuďmi vo veku od 12 do 30 rokov. Žiadateľom o grant môže byť právnická osoba z krajín V4 s relevantnými skúsenosťami v oblasti práce s mládežou.

ilustračný obrázok

Hlavným cieľom MVF je podporovať úzku spoluprácu organizácií občianskej spoločnosti Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska, jeho aktivity však siahajú aj na Západný Balkán a do krajín Východného partnerstva. „Sme pripravení podporiť aktivity zamerané na mládež v našom regióne, ktoré napĺňajú princípy inklúzie mladých z rôznych skupín, vzdelávania a osobného rozvoja, ako aj cezhraničnej spolupráce a získavania nových kontaktov,“ hovorí Petr Mareš, výkonný riaditeľ MVF.

„Rozhodli sme sa vytvoriť nový grantový program so silným dôrazom na mládež, ktorá práve teraz potrebuje spoznávať dobro v ľuďoch z iných krajín, rozvíjať svoje pohľady a názory v dialógu s inými, a aj takto sa neformálne vzdelávať. Obráťte sa na nás s vaším projektovým nápadom a my vám pomôžeme podať prihlášku do 15. novembra 2022, resp. v ďalších kolách“ dodáva riaditeľ P. Mareš.

Počas svojho 22-ročného pôsobenia MVF financoval viac ako 6 000 projektov a podporil takmer 2 500 individuálnych štipendií v celkovej hodnote takmer 110 mil. eur. Vďaka mimoriadnej výzve na pomoc ľuďom z Ukrajiny "Visegrad 4 Ukraine“ MVF v tomto roku podporil 72 organizácií v celkovej výške 1 milión eur.

MVF je medzinárodnou organizáciou so sídlom v Bratislave s ročným rozpočtom 10 miliónov eur. Granty, štipendiá a rezidenčné programy slúžia na podporu spoločných kultúrnych, vedeckých a vzdelávacích projektov či výmenných pobytov pre mládež.

Kontakt pre médiá:
Lucia Becová

Tel.: +421 948 005 917

Email: becova@visegradfund.org


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky