Medzinárodný deň školských knižníc

     Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day)prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“.
     Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.
 
Priebeh a podmienky celoslovenského projektu:

Školská knižnica, ktorá sa chce zúčastniť celoslovenského projektu, musí:
 • vyplniť do 17. októbra 2018 elektronickú prihlášku:
 • zorganizovať podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc práve dňa 22. októbra 2018 na tému „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100. rokov od vzniku Česko-Slovenska“.
   
 • poslať stručný popis podujatia v rozsahu 3 – 5 strán textu vo formáte Word poštou najneskôr do 31. októbra 2018 na adresu Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava (stačí poštová pečiatka z 31. októbra 2018) spolu s povinnými údajmi (názov a sídlo školy, e-mailová adresa školy, telefónne číslo školy, meno riaditeľky/riaditeľa školy, meno školskej knihovníčky/školského knihovníka, celkový počet účastníkov podujatia, hodnotenie podujatia vedením školy, samostatné hodnotenie podujatia najmenej 12 žiakmi školy, 6 – 8 fotografií z priebehu podujatia).
   
 • prihlásiť do celoslovenského projektu len jedno podujatie.
   
 • byť zriadená v súlade s platným právnym stavom.

     Odporúča sa, aby školská knižnica na svoje podujatie pozvala rodičov žiakov, zriaďovateľa školy, predstaviteľov miestnej samosprávy, poprípade iných členov miestnej komunity.
     Odborná porota, zložená zo zástupcu vyhlasovateľa celoslovenského projektu a dvoch zástupcov školských knižníc, bude hodnotiť súlad realizovaného podujatia s témou celoslovenského projektu, originalitu a vtipnosť podujatia, úroveň popisu podujatia po formálnej stránke.
     Absolútnym víťazom celoslovenského projektu sa stane školská knižnica, ktorá zorganizuje najzaujímavejšie podujatie.
     Výsledky celoslovenského projektu budú zverejnené 30. novembra 2018 na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk).
     Víťazom celoslovenského projektu venuje Slovenská pedagogická knižnica knižné publikácie v celkovej hodnote 2 000 €.
 
 
 
Skočiť na začiatok stránky