Medzinárodný deň bielej palice

  • Foto: TASR
  • Dátum: 15.10.2021

Orientačné, signalizačné a oporné. Takto sa podľa účelu delia biele palice. Jedna z nich z konca 20. storočia je umiestnená v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. To ponúka aj počas Medzinárodného dňa bielej palice, ktorý si pripomíname 15. októbra, možnosť zoznámiť sa s učebnými pomôckami, ktoré nevidiaci používali v minulosti, ale aj s takými, ktoré používajú dnes.

ilustračná foto

Ako sa nevidiaci učia čítať, ako sa pohybujú a orientujú v neznámom priestore či slepecká skladacia 5-dielna palica z konca 20. storočia. To všetko je možné nájsť v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. „Exponát pochádza z konca 20. storočia, vo vrchnej a spodnej časti je zvýraznený reflexným pásikom. Prvá časť názvu palice určuje účel palice, teda ich delíme na: orientačné, signalizačné a oporné. Viac o slepeckej palici sa dozviete počas prehliadky našej interaktívnej expozície. Dokonca si u nás môžete vyskúšať aj spôsob používania bielej palice,“ priblížila Štefánia Petreková, vedúca Múzea špeciálneho školstva v Levoči.

Zaujímavý je zároveň podľa nej aj pôvod bielej palice. Za jej vynálezkyňu sa považuje Francúzka Guilly d´Herbemont, ktorá sprevádzala nevidiacich parížskymi križovatkami. To ju priviedlo na myšlienku používať bielu palicu, ktorou policajti riadili dopravu. Na jej podnet uverejnil denník Echo de Paris v novembri 1930 vyhlásenie, aby nevidiacich vybavili bielymi palicami. Výzva sa stretla s pochopením úradov a už 7. januára nasledujúceho roka dostali parížski nevidiaci prvé biele palice. Počas niekoľkých rokov sa biela palica rozšírila do mnohých krajín a napokon ju Svetová únia nevidiacich odporúčala vládam ako oficiálny ochranný znak nevidiacich.

V súčasnosti je slepecká palica základnou pomôckou pri orientácii a samostatnom pohybe nevidiacich a slabozrakých, a zároveň slúži na ich označenie pri pohybe po verejných komunikáciách. Slepecká palica je uvedená aj v dopravnej vyhláške ako symbol, ktorý sú povinní rešpektovať všetci účastníci cestnej premávky.

Biela palica je dôležitou pomôckou aj z pohľadu rezortu školstva. Každodenný život nevidiacich v školách je spojený s orientáciou v triedach a priestoroch školy. „Preto sa chce ministerstvo školstva zamerať aj na debarierizáciu budov tak, aby boli prispôsobené svetu, ktorý nevnímame očami, ale ostatnými zmyslami,“ vysvetlila štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová. 

Do konca roka 2021 vznikne manuál debarierizácie, ktorý obsahuje časť týkajúcu sa žiakov so zrakovým znevýhodnením. Dôraz pri tom bude kladený napríklad na zvukový výstup vo výťahoch, označenie miestnosti braillovým písmom, vodiace lišty po krajoch na stene, označené rohy stolov, ale aj na dodržiavanie jednoduchých zásad, ako nepremiestňovať nábytok v triede, či dozor nad zabezpečením zvukového komfortu, teda aby nesedeli pri okne a podobne. 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku