Navigácia

Medzinárodné študentské psychologické dni po 12 rokoch opäť v Prešove

     Víťazi katedrových kôl Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) v oblasti psychológia zo Slovenska a Čiech sa stretli na pôde Prešovskej univerzity v Prešove (PU), ktorá bola po 12 rokoch hostiteľom Medzinárodných študentských psychologických dní. Študenti počas konferencie prezentovali vlastné výskumné zistenia, ktoré sa týkali rôznorodých tém, ako je nakupovanie nevidomých osôb, altruistické správanie súrodencov, analýza výrazov tváre vyvolaných súcitnými podnetmi či špecifiká emocionality ľudí s kožným ochorením.
     Zástupcovia 14 katedier psychológie zo Slovenska a Čiech, 13 odborníkov v úlohe porotcov, 22 študentov psychológie prezentujúcich svoje práce, hodiny zaujímavých a podnetných odborných diskusií, desiatky divákov, viac ako stovka rozdaných kníh, priateľská atmosféra a 13 víťazov. Aj také boli Medzinárodné študentské psychologické dni 2016, ktoré sa uskutočnili pod záštitou rektora PU prof. Petra Kónyu a dekana Filozofickej fakulty (FF) prof. Vasila Gluchmana.
     „Rád by som ocenil študentov Inštitútu psychológie FF PU, ktorí sú mimoriadne MSPD3aktívni a svoje odborné aktivity a výsledky realizovaných štúdií prezentujú nielen na domácich študentských podujatiach, ale aj v rámci Európskej asociácie študentov psychológie, keďže boli vybraní vystupovať na jej 30. výročnom kongrese, ktorý sa uskutoční v Lisabone, čo je znakom ocenenia kvality študentských prác,“ uviedol počas otvorenia konferencie dekan FF PU.
     V priebehu dvojdňovej konferencie študenti prezentovali výsledky vlastných výskumov, experimentov a plánovaných výskumných zámerov z oblasti psychológie, diskutovali, získali konštruktívnu spätnú väzbu od odborníkov, ale aj súťažili o najlepšiu prácu 16. ročníka Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie a 17. ročníka celoslovenskej konferencie ŠVOČ.
     Okrem víťazov, o ktorých rozhodovala odborná hodnotiaca komisia, mali aj samotní študenti a diváci možnosť hlasovať a určiť cenu diváka pre najlepšieho študenta v bakalárskej a magisterskej sekcii,“ uviedla členka organizačného výboru Eva Hruščová, ktorá pôsobí ako interná doktorandka na Inštitúte psychológie FF PU.
     Úroveň študentských prác, ako aj organizáciu konferencie ocenil i Jakub Procházka, odborný asistent z Katedry psychológie Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne. „Študenti do prác investovali mnoho energie, MSPD2čo bolo zrejmé pri prezentáciách. Boli medzi nimi malé rozdiely, ale nemyslím si, že by to bolo spôsobené tým, či študent študuje na univerzite na Slovensku alebo v Českej republike. Dvoch študentov som vyhľadal počas coffee breaku, aby som im dal spätnú väzbu na ich prezentáciu,“ uviedol Procházka.
     Za najlepšiu prácu 17. ročníka celoslovenského kola ŠVOČ bola v magisterskej sekcii vyhlásená práca nazvaná Analýza výrazov tváre vyvolaných súcitnými podnetmi, autorkou ktorej je Martina Baránková. „Bola to pre mňa veľmi príjemná skúsenosť, keďže som dostala spätnú väzbu na svoju prácu. Na konferencii zazneli rôznorodé témy z oblasti psychológie a zároveň som spoznala mnoho ľudí, porozprávali sme sa o tom, čo skúmajú a čím sa výskumne zaoberajú,“ prezradila víťazka Baránková z Ústavu experimentálnej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. V bakalárskej sekcii bola ocenená Soňa Mayerová z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislaveza prácu Altruistické správanie súrodencov.
     Víťazkou 16. ročníka Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie sa v magisterskej sekcii stala Nikola Knapová z Katedry psychológie Masarykovej univerzity v Brne, ktorá prezentovala prácu s názvom Relationship between selected personality traits and performance under pressure in orienteering. V bakalárskej sekcii bola najúspešnejšia Edita Chvojková taktiež z Katedry psychológie Masarykovej univerzity s prácou Namáhavost úkolu jako moderátor vztahu mezi pochvalou a pracovní spokojenosti.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky