Medzinárodná spolupráca v oblasti športu

           Šport predstavuje jeden z najefektívnejších prostriedkov rozvíjania medzinárodnej spolupráce a diplomacie. Úspešná športová reprezentácia v športe má priaznivý vplyv na zvyšovanie celkového imidžu krajiny. Vstupom Slovenska do Európskej únie sa vytvorili ešte lepšie podmienky pre nadväzovanie medzinárodnej spolupráce v športe. Medzinárodná spolupráca v športe a športová diplomacia zahŕňa najmä tieto aktivity:

- bilaterálna spolupráca (dohody a programy dvojstrannej spolupráce v športe)
- multilaterárna spolupráca (pôsobenie a zastúpenie v štruktúrach EÚ a UNESCA
- zastúpenie v medzinárodných organizáciách
- organizácia významných športových podujatí.

            Aktivity v rámci medzinárodnej spolupráce v športe v športovej diplomacie sa rozvíjajú
- na úrovni ústredného orgánu štátnej správy (ministerstva školstva, obrany a vnútra SR)
- na mimovládnej úrovni - národné športové federácie a strešné organizácie v športe.

Skočiť na začiatok stránky