Medzinárodná konferencia „Výchova prostredníctvom športu“ v Bratislave

15.04.2008

     Ministerstvo školstva SR v spolupráci s Národným športovým centrom, Slovenským olympijským výborom a Radou Európy - Direktorátom mládeže a športu organizuje medzinárodnú konferenciu „Výchova prostredníctvom športu", ktorá sa bude konať 17. - 18. apríla v Bratislave. Východiská a ciele podujatia bude prezentovať podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na tlačovej konferencii 17. apríla 2008 13.30 hod.
    
Na konferencii vystúpia predstavitelia ministerstiev a ďalších orgánov členských krajín Rady Európy zodpovedných za šport. Ich cieľom je zhodnotiť situáciu zúčastnených krajín v oblasti výchovy a vzdelávania prostredníctvom športu. Diskusia sa sústredí na konkrétne výchovné a vzdelávacie aktivity a opatrenia, ktoré sa uskutočnili po Európskom roku vzdelávania prostredníctvom športu (rok 2004). Zasadnutie sa bude zaoberať aj spoločne odsúhlasenými kritériami na meranie a implementáciu princípov vo výchove prostredníctvom športu, ktoré majú zlepšiť spoluprácu na národnej a medzinárodnej úrovni.

TK: hotel Danube, Rybné námestie 1, Bratislava, reštaurácia Romeo & Giuliett, 17. 4. 2008 o 13.30 hod.

Viac info: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2148
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku