Medzinárodná konferencia Q-2008 Kvalita a štrukturálne fondy

14.05.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa vo štvrtok 15. mája 2008 o 10.00 hod. zúčastní na slávnostnom otvorení 10. medzinárodnej cestnej konferencie „Q-2008 Kvalita a štrukturálne fondy" v Žiline. Pred účastníkmi z radov výskumníkov, manažérov, doktorandov a študentov bude minister prezentovať využívanie štrukturálnych fondov EÚ v rezorte školstva v rámci operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj.
     Medzinárodná konferencia je zameraná na kvalitu, využitie štrukturálnych fondov v cestnom staviteľstve a hospodárstve a na inžinierske vzdelávanie. Počas dvoch dní tu budú prezentované odborné príspevky o najnovších poznatkoch v oblasti využitia štrukturálnych fondov vo vzdelávaní, výskume a vývoji, koncepcia rozvoja, legislatíva či informácie o nových technológiách v cestnom staviteľstve.
     Viac informácií: www.q2008.uniza.sk.

Tlačová konferencia: 15. mája 2008 o 9,30 hod., salónik hotela Holiday Inn, Športová 2, Žilina

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku