Medzinárodná konferencia pre školských knihovníkov a pedagógov

11.04.2011

     Pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu organizuje Slovenská pedagogická knižnica (SPK) 12. mája 2011 v Univerzitnej knižnici v Bratislave medzinárodnú konferenciu pod názvom Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl.
     V rámci podujatia sa bude okrem iného diskutovať o rozvoji čitateľskej gramotnosti a komunikačných schopností v prostredí školskej knižnice. Projekty na podporu čitateľskej gramotnosti predstavia aj prednášatelia z Českej republiky.
     Záujemcovia o účasť na konferencii sa musia prihlásiť najneskôr do 4. mája 2011 prostredníctvom internetovej stránky SPK http://www.spgk.sk, kde nájdu aj viac informácií o podujatí.

Bratislava 11. apríl 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku