Mediálna kampaň See&Go pre OP výskum a vývoj

  • Dátum: 25.01.2016
Mediálnu kampaň See&Go pre operačný program Výskum a vývoj ste mali možnosť vidieť počas uplynulých mesiacov (september – december 2015) na obrazovkách umiestnených v MHD šiestich krajských miest a to v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Žiline, Prešove a Košiciach.

Obsah spotov bol zameraný na prezentáciu projektov uskutočnených počas programového obdobia 2007 – 2013 s pomocou operačného programu Výskum a inovácie, ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spoty boli každý mesiac obmieňané. Ak ste mediálnu kampaň nezachytili počas jej trvania, ukážky spotov nájdete na nasledovnej adrese.

Spoty boli prezentované dovedna 1 258 400 krát. Súčasne bolo možné vidieť banner, ktorý sa zobrazoval cestujúcim v ich smartfónoch pred pripojením na WIFI v MHD (960 000 x). Po kliknutí na banner bol cestujúci presmerovaný na webové sídlo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, do sekcie, v ktorej je uverejnená interaktívna mapa projektov OP výskum a vývoj.


Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku