Navigácia

Maturitný týždeň odštartovaný: Minister školstva zaželal študentom a študentkám úspešné skúšky osobne na škole, ktorú navštevoval

Maturitné skúšky na stredných školách odštartovali. Študentom a študentkám 4. ročníka na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej zaželal úspešné zvládnutie písomnej časti skúšok zo slovenského jazyka a literatúry minister školstva Tomáš Drucker osobne. Vrátil sa tak na pôdu školy, kde maturoval v roku 1996.

Zároveň otvoril obálky s testami písomných maturít zo slovenského jazyka a literatúry. Mal tak príležitosť zaspomínať si na svoje školské časy a pripomenúť si atmosféru maturít na škole, ktorú sám navštevoval.

„Dnes je dôležitý deň pre našich študentov a študentky. Maturitné skúšky sú prvou ozajstnou dospeláckou výzvou, ktorá vás posunie k novým možnostiam a príležitostiam či už v ďalšom štúdiu, alebo v novej profesionálnej kariére. Maturitné skúšky sú viac, než len testom vedomostí a schopností. Sú to aj skúšky vytrvalosti a odhodlania. Je to veľký krok do sveta, v ktorom sa budete pravidelne stretávať s náročnými rozhodnutiami. Držím vám palce a verím, že  to zvládnete. Nech sa vám darí nielen v tejto skúške, ale vo všetkých skúškach, ktorým budete čeliť. Nech je zvládnutá maturita začiatkom mnohých úspechov, ktoré vás v živote čakajú,” zaželal všetkým študentom a študentkám minister školstva Tomáš Drucker.

Spolu 688 stredných škôl čakajú v dňoch 12. až 15. marca 2024 písomné maturity. Vyše 41-tisíc maturantov tak absolvuje písomné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka. Z celkového počtu maturantov je vyše 2 500 žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Týždeň písomných maturít otvoril externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry. Rovnako tak test z predmetu maďarský jazyk a literatúra pre žiakov s maďarským vyučovacím jazykom. V stredu 13. marca 2024 budú maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2, pre žiakov z bilingválnych stredných škôl je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1.

Nasledujúci deň, vo štvrtok 14. marca 2024, čaká na Slovensku žiakov externý test z matematiky. Maturitný týždeň uzavrie v piatok 15. marca 2024 externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry pre žiakov zo škôl národnostných menšín. Výsledky externej časti maturitnej skúšky si všetky školy budú môcť prevziať 3. mája 2024 elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme budú školám doručené do 12. mája 2024. Všetky informácie o príprave a priebehu MATURITY 2024 sú dostupné na stránkach Národného inštitútu vzdelávania a mládeže:   https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky