Maturanti majú za sebou prvú časť skúšky dospelosti

27.03.2008

     Dnešný externý test a písomná práca zo španielskeho jazyka ukončili maratón prvej časti maturitných skúšok na stredných školách. Viac ako 60-tisíc maturantov čaká ešte ústna forma internej časti maturít, ktorá sa uskutoční v období od 19. mája do 6. júna 2008. Presný termín určí na návrh riaditeľa strednej školy príslušný krajský školský úrad.
    
Tohtoroční maturanti písali od 11. do 27. marca 2008 testy zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka, nemčiny, matematiky, maďarského a ukrajinského jazyka a literatúry. Včera skladali skúšku dospelosti tí, ktorí si zvolili ako cudzí jazyk ruský, francúzsky a taliansky.
     Tento rok prvýkrát absolvovalo takmer 220 stredoškolákov elektronickú maturitnú skúšku z talianskeho a španielskeho jazyka. Novinkou bola aj externá časť maturít z vyučovacích jazykov, ktorá sa už bude zarátavať do celkovej známky z týchto predmetov.
     Výsledky externej časti a písomnej formy internej časti skúšky oznámi maturantom riaditeľ školy najneskôr desať dní pred termínom konania ústnej formy internej časti maturít.

Bratislava 27. marca 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku