Navigácia
Skočiť na obsah

Materiály zásadného charakteru

     Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania schválená vládou SR v roku 2008 nadväzuje na vykonané opatrenia smerujúce k zlepšeniu vzdelávania rómskych a sociálne znevýhodnených detí a žiakov a rešpektujúc súčasnú situáciu navrhuje ďalšie riešenia.
     Koncepcia výchovy a vzdelávania národnostných menšín schválená vládou SR v roku 2007 je prvý komplexne spracovaný dokument  za oblasť výchovy a vzdelávania národnostných menšín.
     Komplexné informácie o riešení špecifických podmienok výchovy a vzdelávania rómskych žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia od roku 2001 poskytujú správy z rokov 2003 a 2006.
     V roku 2004 MŠ SR schválilo materiál, ktorý rieši prípravu pedagógov vyučujúcich rómsky jazyk.
     Rozpracovanie koncepcie migračnej politiky SR na podmienky rezortu školstva z roku 2005 je dôležitým dokumentom pre zabezpečenie výchovy  a vzdelávania detí migrujúcich rodičov.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky