Materiály v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Aktuálne legislatívne materiály v medzirezortnom pripomienkovom konaní:


Portál právnych informácií Slov-Lex – Najnovšie procesy v MPK, zodpovedná inštitúcia – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku