Navigácia

Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2021) s účinnosťou od 1. 9. 2021

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva podľa § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2021) s účinnosťou od 01. 09. 2021.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky