Navigácia

Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie (revízia 2023) s účinnosťou od 1. 9. 2023

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva podľa § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie (revízia 2023) s účinnosťou od 01. 09. 2023.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky týmto poskytuje priestor v zariadeniach školského stravovania aj pre stravovanie detí a žiakov so zdravotnými obmedzeniami tak, aby ich pobyt v školách a školských zariadeniach počas výchovno-vzdelávacieho procesu bol rovnocenný s ostatnými deťmi a žiakmi.           

Aktualizované Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie sú rozdelené do 3 skupín na základe 3 druhov diét:

  • šetriaca - pri choreniach tráviaceho traktu, pri obezite,
  • diabetická - pri zvýšenej hladine krvného cukru – cukrovke,
  • bezgluténová (bezlepková) – pri poruche vstrebávania lepku – celiakii.

Pri zabezpečovaní diétneho stravovania v zariadení školského stravovania je potrebné upozorniť, že sa jedná o deti a žiakov, ktorí sú rizikovou skupinou stravníkov a ich stravovanie vyžaduje osobitný prístup s posúdením ošetrujúceho lekára.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky