Navigácia
Skočiť na obsah

Marec v znamení predmetových olympiád

     V mesiaci marec sa uskutočnia celoštátne kolá hneď v siedmich predmetových olympiádach. Najlepší žiaci z celého Slovenska si zmerajú sily v chemickej, matematickej, geografickej a informatickej olympiáde, ako aj v olympiádach z cudzích jazykov – anglického, nemeckého a španielskeho. Organizačne celoštátne kolá predmetových olympiád zastrešuje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Práve dnes, 6. marca 2019, vrcholí celoštátne kolo 55. ročníka chemickej olympiády (3. – 6. marec), ktoré sa koná na Strednej priemyselnej škole S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici, kde súťaží 44 mladých chemikov.
     Už 68. ročník matematickej olympiády sa zavŕši celoštátnym kolom na Hotelovej akadémii J. Andraščíka v Bardejove a privíta 40 najúspešnejších riešiteľov z krajských kôl v dňoch od 24. do 27. marca 2019.
     Geografická olympiáda sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde sa bude konať od 29. do 31. marca 2019 celoštátne kolo 47. ročníka a svoje vedomosti si otestuje 63 žiakov.
     Spolu 30 mladých informatikov si zmeria sily v celoštátnom kole 34. ročníka olympiády v informatike, opäť v priestoroch Hotelovej akadémie J. Andraščíka v Bardejove v dňoch 27. až 30. marca 2019.
     Celoštátne kolo 29. ročníka olympiády v anglickom jazyku ponúkne priestor pre 64 súťažiacich v termíne 26. a 27. marca 2019 v Jazykovej škole, Palisády 38 v Bratislave.
     Celkovo 55 najlepších nemčinárov čaká na celoslovenské meranie síl v rámci 29. ročníka olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa bude konať 17. až 18. marca 2019  na Gymnáziu Sv. Uršule v Bratislave.
      Len o deň neskôr, 19. marca 2019, sa začne znova v Jazykovej škole, Palisády 38 v Bratislave celoštátne kolo 29. ročníka olympiády v španielskom jazyku s 30 súťažiacimi.
      Počas marca sú naplánované aj krajské kolá ďalších olympiád – matematickej (kategória Z9), biologickej, dejepisnej, ako aj olympiády v ruskom a francúzskom jazyku.
     Predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou.
     Podrobnejšie informácie o predmetových olympiádach nájdete na stránke www.olympiady.sk.

Foto: Iuventa

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky