Malí a strední podnikatelia môžu pri ochrane svojich inovácií ušetriť

Ochrániť duševné vlastníctvo aj niečo stojí. Nemalé finančné zaťaženie si však malé a stredné podniky môžu výrazne znížiť. Podpora zo strany Európskej únie dokáže refundovať až viac ako polovicu nákladov priemyselno-právnej ochrany. Odborníci zo Strediska patentových informácií PATLIB v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) poradia nielen s aktuálnou príležitosťou, ale aj ďalšími krokmi spojenými s ochranou duševného vlastníctva.

logo CVTI

Už začiatkom roka PATLIB informoval o zaujímavej príležitosti pre malé a stredné podniky (MSP) so sídlom v EÚ. Možnosť využiť podporu z Fondu pre MSP, ktorého správu má pod palcom Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo – EUIPO, však stále trvá. Tohtoročná výzva pre MSP je totiž otvorená celoročne a prihlásiť sa je možné priebežne až do 16. decembra 2022.

Pre malých a stredných podnikateľov, ktorí si svoje produkty zakladajú na inováciách a snažia sa odlíšiť od konkurencie, je táto podpora naozaj výhodná. Môžu získať ochranu svojich priemyselných práv v podobe patentu na vynález alebo ochrannej známky či dizajnu na označenie a vzhľad výrobku. Vedia si ochrániť aj názov a značku svojej firmy. Refundácia za prihlasovacie poplatky sa pohybuje až do výšky 75 %, čo je zaujímavé najmä pri ochrane na medzinárodných trhoch.

Pokiaľ si podnikatelia nie sú istí, na ochranu ktorých práv majú nárok vo svojom podniku, radi  im poradia aj odborníci zo Strediska patentových informácií PATLIB v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). „V portfóliu bezplatných služieb máme odborné konzultácie, ale i rešerše na stav techniky, na dizajny alebo na ochranné známky, ktorými je možné overiť novosť technického riešenia alebo označenia,“ konkretizuje Lenka Bednárová z Odboru transferu technológií v CVTI SR. „Vieme taktiež poradiť pri plánovaní celkovej stratégie priemyselno-právnej ochrany podniku či poskytnúť cenné informácie o aktivite vašej konkurencie v tejto oblasti.“

Možnosti spomínanej refundácie nákladov majú presne stanovené podmienky aj rozsah. Vo všeobecnosti je možné refundovať 50 až 75 % nákladov za predmetné poplatky. Stále platí, že granty sú udeľované vo forme dvoch typov poukazov, pričom maximálna výška podpory pre jeden podnik je 750 € na činnosti súvisiace s patentom a 1  500 € na ostatné činnosti. Celková výška podpory pre jeden MSP je teda možná do 2 250 €. Počet prihlášok ochranných známok, dizajnov a patentov nie je obmedzený, hornou hranicou výšky podpory je stanovená maximálna suma podpory na jeden podnik.

„Ochrana duševného vlastníctva je v podnikaní významná nielen z dôvodu zhodnotenia svojho nehmotného majetku. Je veľmi dôležité správať sa zodpovedne a nezasahovať ani do práv iných subjektov. Podnikatelia sa tak vyhnú potenciálnym problémom, ktoré ich môžu zastihnúť v prípade, ak sa poškodená firma obráti na súd, následkom čoho ich takéto konanie môže stáť nemalé peniaze.“ hovorí Bednárová.

Ešte konkrétnejšie aktuálnou grantovou výzvou sprevádza Lenka Bednárová v blogovom článku na portáli PATLIB - EUIPO v roku 2022 pomôže podnikateľom aj s poplatkami za patentové prihlášky.

Približuje tu informácie k výške refundovaných poplatkov, sumarizuje základné charakteristiky aktuálnej grantovej výzvy. Popisuje, ako podať žiadosť o grant či akým spôsobom sa potom pracuje s prideleným grantom, respektíve, ako potom udelený poukaz využiť.

Odborníci zo Strediska patentových informácií PATLIB pri CVTI SR sú záujemcom k dispozícii na patlib@cvtisr.sk.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky