Maďarsko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Zmluva o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou
(Paríž, 19. 3. 1995; platí bez obmedzenia; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 115/1997 Z. z.)

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
(Budapešť, 10. 9. 2002; platí bez obmedzenia)

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva, vedy, športu a mládeže
(Budapešť, 16. 01. 2003; platí bez obmedzenia od 14. 3. 2004; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 120/2004 Z. z.)

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a Maďarskej republike
(Budapešť, 21. 3. 2000; platí bez obmedzenia; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 328/2000 Z. z.)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže na roky 2000-2003
(Budapešť, 3. 6. 2000; platí od 3. 6. 2000 do 31. 12. 2003; platnosť bola predĺžená do podpisu nového zmluvného dokumentu)

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom mládeže a športu Maďarskej republiky oblasti mládeže a športu na roky 2001-2002
(Blahova, 17. 8. 2001)

Protokol o spolupráci v oblasti mládeže medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom mládeže, rodiny, sociálnych vecí a rovností príležitostí Maďarskej republiky na roky 2005-2006
(Budapešť, 2. 3. 2005; platí do 31. 12. 2006)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku