M. Filipová: Uzavretie škôl z dôvodu pandémie COVID-19 malo dopad na všetky deti

  • Dátum: 18.08.2020

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Monika Filipová navštívila v utorok dve letné školy na strednom Slovensku. Letné školy sú určené aj pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

„Uzavretie škôl z dôvodu pandémie COVID-19 malo dopad na všetky deti, avšak obzvlášť na tie, ktoré doma nemajú pripojenie na internet. Letné školy majú pomôcť týmto deťom občerstviť si svoje zručnosti a vedomosti a pripraviť sa na nový školský rok. Preto som navštívila letné školy vzdelávajúce aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v mojom rodnom Banskobystrickom kraji,” podotkla štátna tajomníčka.

Letná škola na základnej škole Jilemnického 1 vo Zvolene získala aj dotáciu ministerstva školstva. „Pre žiakov sme pripravili zážitkové učenie a učenie hrou podporujúce rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti a aktivity na eliminovanie edukačného deficitu spôsobeného koronakrízou”, uviedla riaditeľka školy Anna Cúttová. Na stretnutia so štátnou tajomníčkou sa zúčastnila aj riaditeľka odboru školstva Mesta Zvolen.

Druhá navštívená škola je v obci Kosihovce v okrese Veľký Krtíš, kde letnú školu pre miestne deti organizujú dobrovoľníci Adrienn Gallová a Vladimír Horváth z OZ Romano Kher. „Ide o snahu priniesť deťom podnety a zmierniť dopady súčasnej pandémie na vzdelanie detí hlavne z marginalizovaných skupín,” uviedli. Štátna tajomníčka sa oboznámila so situáciou v obci aj v dialógu so starostkou obce Evou Gyurászovou.

Ministerstvo školstva podporí 244 projektov letných škôl a rozdelí im 375 800 eur. Za tieto peniaze môžu školy zrealizovať 581 cyklov v celkovej dĺžke trvania 19 225 hodín pre 8 553 detí. Cieľom letných škôl je vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku prerušeného vyučovania v školách, ako aj poskytnúť možnosť adaptácie žiakov na začatie školského roka 2020/2021 po stránke vzdelávacej, socializačnej a výchovnej.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku