M. Filipová: Pracujeme na skvalitnení postavenia Rómov v spoločnosti

  • Foto: archív MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 08.04.2021

Pred 50. rokmi, 8. apríla 1971, sa stretli zástupcovia Rómov z rôznych krajín sveta na kongrese, ktorý bol jedným z najvýznamnejších v histórii rómskeho národa.

štátna tajomníčka Monika Filipová

Na základe tejto udalosti v roku 1990, na štvrtom kongrese, bol 8. apríl vyhlásený za Medzinárodný deň Rómov. „8. apríl tradične patrí Medzinárodnému dňu Rómov. Pri tejto príležitosti by som chcela vyzdvihnúť dôležitosť hlásiť sa k svojim koreňom a kultúre. Spomedzi ľudí́, ktorí́ sa hlásia k rómskej národnosti, máme množstvo talentovaných a šikovných ľudí,“ povedala štátna tajomníčka pre nárostnostné školstvo a inklúziu Monika Filipová.

Ministerstvo školstva pracuje na skvalitnení postavenia Rómov v spoločnosti.  K nim patrí napríklad zavedenie povinnej predškolskej dochádzky od 5 rokov. V poslednom období sa zintenzívnila aj komunikácia s Európskou komisiou, ktorá Slovenskú hrozí infringementom z dôvodu segregácie rómskych žiakov. Koncom minulého roka sa pripravil Nultý akčný plán Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní a aktuálne sa pracuje na Stratégii inkluzívneho vzdelávania, ktorej očakávaným výsledkom je zlepšený výchovno-vzdelávací proces aj pre žiakov rómskej národnosti.

Včera (7.4.2021) bola prijatá Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, kde rezort školstva participoval na príprave tohto dokumentu a veríme, že opatrenia v rámci stratégie budú implementované do praxe, a tým sa život Rómov na Slovensku posunie o čosi vpred.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku