M. Filipová: Informácie priamo od ľudí pracujúcich v školách nám pomôžu efektívnejšie nastaviť systém

Práve ukončený školský rok 2019/2020 bol pre deti, rodičov a učiteľov nepochybne jedným z najnáročnejších. Ministerstvo školstva preto spustilo zber údajov o priebehu dištančnej výučby a o potrebách škôl. Na pondelkovej tlačovej konferencii štátna tajomníčka ministerstva školstva pre národnostné školstvo a inkluzívne vzdelávanie Monika Filipová informovala, že do dotazníka sa zatiaľ zapojilo asi 20% škôl.

Vzdelávanie na diaľku nám všetkým prinieslo množstvo výziev. Cieľom dotazníka je preto zistiť skúsenosti, postrehy a potreby každej základnej a strednej školy na Slovensku. Na tento účel Inštitút vzdelávacej politiky v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania pripravil dva krátke dotazníky - jeden pre riaditeľov škôl a druhý pre učiteľov základných a stredných škôl. „Údaje budú spracovávané anonymne. Predbežne v auguste by mal Inštitút vzdelávacej politiky vytvoriť evaluačnú správu a predstaviť výsledky,“ ozrejmila poverená riaditeľka Inštitútu vzdelávacej politiky Zuzana Baranovičová.

Informácie priamo od ľudí pracujúcich v školách nám pomôžu efektívnejšie nastaviť systém pomoci a podpory, ako aj pripraviť sa na prípadnú druhú vlnu pandémie. „Pre skutočné zmeny v školstve je potrebné, aby sme dokázali školám poskytovať včasnú, adresnú a najmä účinnú podporu. To sa nám podarí len vtedy, keď budeme dostatočne poznať potreby aj problémy, s ktorými sa stretávajú ľudia pracujúci v školstve,“ povedala štátna tajomníčka ministerstva školstva Monika Filipová.

Dotazníky poskytujú všetkým osloveným priestor vyjadriť sa, akým problémom v posledných mesiacoch čelili, či im pomohli rôzne podporné opatrenia a aký typ pomoci by do budúcnosti privítali. „Zaujímať nás bude aj to, aké vzdelanie na diaľku dostali deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,“ podotkla Filipová.

Rezort školstva zároveň ubezpečuje všetkých oslovených riaditeľov ako aj učiteľov, že získané informácie nebudú slúžiť na hodnotenie jednotlivých škôl.

Riaditelia škôl dostali vo štvrtok 2.júla 2020 e-maily s odkazmi na vyplnenie elektronických dotazníkov. Vyplnenie dotazníka by im nemalo zabrať viac ako 15 minút. Dotazníky bude možné vypĺňať do 10. júla 2020.

V prípade akýchkoľvek nejasností, prosím, kontaktujte Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania na adrese info@nucem.sk.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky