Navigácia

Ľudské práva vo výtvarných prácach a študentských krátkych filmoch

     Priestor na vyjadrenie názorov v oblasti ľudských práv – ponúka ho súťaž Hrdinovia, do ktorej sa môžu zapojiť žiaci základných a stredných škôl. Mladým ľuďom chce súťaž priblížiť tematiku ľudských práv, a to prostredníctvom fotografií, fotopríbehov, kresieb, koláží či krátkych filmov. Šikovní študenti budú následne svoje práce prezentovať na filmovom festivale.
     Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci základných a stredných škôl vo veku 10 – 20 rokov. Určená je pre žiakov zo Slovenska, Rakúska, Maďarska a Slovinska. Musia však dodržať termín registrácie a poslať prihlášky do 30. mája 2015.   
     Súťaž vyhlasuje Informačná služba OSN (UNIS) Viedeň a Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) s podporou rakúskeho Federálneho ministerstva pre vzdelávanie a ženy (BMBF – sekcia Mediálne vzdelávanie). Zároveň ju podporuje SK UNESCO pre výchovu a vzdelávanie, vedu a kultúru.
     Informácie týkajúce sa výzvy sú dostupné na webovom sídle: www.thishumanworld.com
 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky