Lokalizácia súboru výukových videí medzinárodne etablovaného modelu Khan Academy do slovenského jazyka pre vzdelávanie žiakov I. a II. stupňa ZŠ (30. 12. 2020) - oznámenie + vyhodnotenie (účelová dotácia)

Zverejnenie vyhodnotenia

predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie na lokalizáciu súboru výukových videí medzinárodne etablovaného modelu Khan Academy do slovenského jazyka pre vzdelávanie žiakov I. a II. stupňa základných škôl

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bola doručená žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na lokalizáciu súboru výukových videí medzinárodne etablovaného modelu Khan Academy do slovenského jazyka pre vzdelávanie žiakov I. a II. stupňa základných škôl na rok 2020-2021 (ďalej len dotácia“) v zmysle § 6c zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

V prílohe č. 1 je Vyhodnotenie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na lokalizáciu súboru výukových videí medzinárodne etablovaného modelu Khan Academy do slovenského jazyka pre vzdelávanie žiakov I. a II. stupňa základných škôl na rok 2020-2021.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky