Liečivé rastliny sa šľachtia aj v univerzitnej záhrade v Prešove

  • Dátum: 05.06.2014
     Vedecký tím Prešovskej univerzity v Prešove vyšľachtil nové odrody rumančeka kamilkového a mäty piepornej. Zaujímavosťou tohto šľachtenia je to, že zatiaľ čo v komerčne pestovanej mäte piepornej je obsah mentolu v sušine na úrovni približne 20 %, vyšľachtením novej odrody je jej podiel nad 70 %. Tento výskum bol financovaný z eurofondov.
     Výskum spočíval v zhromažďovaní viacerých genotypov rastlín jedného druhu z rôznych prostredí vo svete, ktoré sú v odlišných ekologických podmienkach jedinečné. ,,Najprv ich vypestujeme na experimentálnom pozemku, potom idú do laboratória kde sa destilujú látky, silice a zisťuje sa obsah biologicky aktívnych látok. Zámerom šľachtenia je posilniť niektorú z týchto zložiek, ktorá je biologicky aktívna a má využitie vo farmaceutickom, potravinárskom či kozmetickom priemysle. V podstate tie účinky sú zaujímavé aj v oblasti fytoterapie, pretože sa zistilo, že silice chránia rastliny pred hubovitými ochoreniami, a sú využiteľné aj pre človeka,"uviedol René Matlovič, rektor univerzity.
    Prešovská univerzita má v rámci projektov, ktoré realizovala v operačnom programe Výskum a vývoj, aj unikát v oblasti výskumu lingvokulturológie, prekladateľstva a tlmočníctva. ,,Máme techniku, ktorá sa v takej zostave nenachádza nikde inde na Slovensku ani v strednej Európe. Veda a výskum sa tu rozvíjajú aj v oblasti jazyka masmédií, fonetiky a fonológie a detskej reči,“ doplnil rektor Matlovič. Významne sa tým zvyšuje úroveň odborného, umeleckého prekladu, konzekutívneho a simultánneho tlmočenia.
     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ schválila univerzite 12 projektov v celkovej výške 26,2 mil. eur.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku