Licenčné programy pre základné a stredné školy

  • Dátum: 27.01.2017
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle zmlúv pre licenčné programy Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) a licenčného programu Partnerin Learning – School Agreement (PiL) zakúpilo pre základné a stredné školy licencie spoločnosti Microsoft:

- Microsoft Office Professional Plus 2016,
- Microsoft Windows 10 Education (koncové zariadenie musí obsahovať podkladovú verziu OEM Windows)
     Zakúpený softvér si môžu školy bezplatne inštalovať na všetkých počítačoch, ktoré majetkovo súvisia s danou školou. 
     Centrálne riešenie EES je na rozdiel od všetkých predchádzajúcich riešení výhodné v tom, že sa kalkuluje od počtu zamestnancov a nie od počtu počítačov. Zahŕňa však pritom všetky počítače v rámci inštitúcie, vrátane učební a knižníc, ktoré sú využívané tak zamestnancami, ako aj žiakmi.
     Licenčné riešenie zabezpečí najaktuálnejšie verzie softvéru na všetkých základných a stredných školách, zníži taktiež administratívu spojenú s nákupom licencií na školách. Rezort školstva jednou objednávkou ročne zabezpečí koordináciu, kontrolu, legálnosť a kompatibilitu na všetkých základných a stredných školách.
     Pozitívom je aj odstránenie možných bezpečnostných rizík a nesúladu s predpismi týkajúcimi sa nepodporovaných systémov, ktoré nemajú bezpečnostné záplaty a nie sú chránené pred bezpečnostnými hrozbami. Tento stav by predstavoval v nasledujúcich rokoch zvýšené náklady na správu počítačov, na správu systémov, zníženú produktivitu učiteľov, zamestnancov a v neposlednom rade vyvolaný negatívny efekt sprístupňovania neaktuálnych, tri generácie starých systémov pre učiteľov a žiakov
     Riešenie je pripravené v súlade s koncepciou a stratégiou rezortu školstva. Vedie k modernizácii a digitalizácii regionálneho školstva, ako aj k podpore a skvalitňovaniu slovenských škôl.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku