Legislatívny balíček zjednodušujúci školskú prax je v druhom čítaní

     Poslanci NR SR schválili do druhého čítania legislatívny balíček ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera. Súbor novelizácií troch zákonov – školského zákona, zákona o pedagogických zamestnancoch a zákona o školskej správe a samospráve - má za cieľ výrazne zjednodušiť život rodičov, učiteľov a riaditeľov škôl.
     „Mení sa proces písania školských vzdelávacích programov, ktorý bol na mnohých školách zbytočnou tortúrou,“ povedal po uvedení balíčka na pôde parlamentu minister Draxler. „Zavádza sa tiež centrálny register škôl a školských zariadení, vďaka ktorému sa odstráni duplicita vykazovania rôznych údajov a teda výrazne odpadne byrokracia.“
     Po novom si škola môže časť školského vzdelávacieho programu nahradiť štátnym vzdelávacím programom a na škole budú vznikať len tie časti školského vzdelávacieho programu, v ktorých sa chce škola odlíšiť od štátnej normy. Centrálny register budú školy napĺňať údajmi online a tento systém odstráni nutnosť zasielať rovnaké údaje viacerým inštitúciám. Práca s informáciami tak bude pre školy aj pre štát jednoduchšia.
     Ďalšou novinkou je zjednodušenie napĺňania školskej dochádzky pre deti, ktoré sú s rodičmi v zahraničí a navštevujú zahraničnú školu. „Zákon dáva rodičovi právo kedykoľvek požiadať o komisionálnu skúšku pre svoje dieťa, čím si overí jeho spôsobilosť zaradiť sa do školského systému na Slovensku,“ povedal minister. „Na druhej strane, doterajší systém, keď boli rodičia nútení každý rok cestovať na Slovensko z dôvodu vykonávania postupových skúšok, bol pre deti aj rodičov traumatizujúci a v mnohých prípadoch úplne zbytočný.“
     Novelizačný balíček tiež významne „upratuje“ v doteraz platných zákonoch tým, že sprísňuje a spresňuje niektoré formulácie zákona. Zamedzuje napríklad prestupu žiaka z učebného do študijného odboru bez vykonania rozdielovej skúšky či vytváraniu škôl na pôde veľvyslanectiev cudzích štátov na území Slovenskej republiky bez vedomia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky