Laser cez optiku eurofondov

  • Dátum: 14.11.2014
     S využitím lasera sa bežne stretávame v medicíne, IT technológiách či blue-ray filmoch. Dopad jeho účinkov skúmajú s pomocou eurofondov aj vo vedecko-pedagogickom pracovisku rezortu školstva - Medzinárodnom laserovom centre v Bratislave  (MLC).
     V rámci operačného programu Výskum a vývoj spoločnosť vybudovala „Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku NanoNet“ za viac ako 1,3 milióna eur.
     Projekt, na ktorom spolupracovali aj Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave, je zameraný na excelentný výskum v oblasti nanotechnológií, molekulárnej elektroniky a fotoniky. Úspechy laserové centrum dosahuje aj jeho zapojením v mnohých medzinárodných a domácich vedecko-výskumných projektoch.
     „S fotonikou sa prakticky môžeme stretnúť na každom kroku, s aplikáciami lasera ako unikátneho zdroja optického žiarenia, v medicíne pri operáciách očí, či pri liečbe nádorových ochorení. Využívame ju aj v oblasti informačných a komunikačných technológií. Dnes si už nevieme predstaviť internet v takej forme, ako ho poznáme, bez optických systémov založených na báze fotoniky. Tá sa používa aj v moderných osvetľovacích zariadeniach na báze elektroluminiscenčných diód - LED, poznáme moderné typy displejov a aplikácie laserov v strojárstve a automobilovom priemysle,“približuje rozsah využitia lasera František Uherek, riaditeľ MLC v Bratislave.
     V ďalšom projekte „NanoNet 2“ vo výške viac ako 2,6 milióna eur zrealizovalo MLC druhú etapu pôvodného zámeru. Vďaka tomuto projektu bola výrazne posilnená infraštruktúra už existujúceho centra excelentnosti NanoNet zakúpením špičkových prístrojov, ale aj zaškolením kvalitných odborníkov na ich obsluhu. Dôležitú úlohu centra zabezpečuje jeho členstvo v  Medzinárodnom konzorciu laserových laboratórií v Európe – Laserlab Europe. Práve pôsobenie v rámci špičkových európskych štruktúr prináša svoje ovocie napríklad aj v podobe citovania jednej z prác MLC priamo od tohtoročného nositeľa Nobelovej ceny za fyziku.
     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy vyhlásila celkovo sedem výziev pre oblasť centier excelentnosti, v dobiehajúcom programovom období implementuje 107 dopytovo-orientovaných projektov v hodnote za viac ako 234 miliónov EUR.

Foto: MLC
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku