Ľ. PAULIS: ŠTUDUJ DOMA, SLOVENSKO ŤA ODMENÍ

Slovensku na talentoch záleží. Ministerstvo školstva cez Plán obnovy a odolnosti SR prichádza s riešením, ako motivovať študentov zostať na Slovensku. Tohtoroční maturanti tak môžu po prvýkrát získať štipendium vo výške až 9 000 €. V tomto roku bude udelených celkovo 1 400 štipendií. Podporná schéma je v prvých rokoch jej spustenia súčasťou plánu obnovy a je naplánovaná na obdobie rokov 2022 až 2027.

Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo

Cieľom štipendijnej podpory je motivovať kvalitných a talentovaných študentov, aby zostali študovať na slovenských vysokých školách a mohli tak posúvať dopredu seba aj Slovensko. Štipendium v celkovej výške 9 000 € môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou. Podmienkou je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium.

„Pre Slovensko je kľúčové, aby sme motivovali našich študentov vybrať si slovenské univerzity a zastavili odliv mozgov do zahraničia. Sú to práve mladí ľudia a ďalšie generácie, kto sa bude podieľať na historických zmenách Slovenska,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis.

V aktuálnom roku je štipendium určené pre dve skupiny študentov:

  • najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov (1000 miest),
  • nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín (400 miest).

Študenti sa môžu registrovať do 31.5.2022 na www.stipendia.portalvs.sk. Výsledné poradie úspešných uchádzačov bude stanovené na základe bodov za dosiahnuté výsledky v rôznych kategóriách: dosiahnutý percentil vo vybraných maturitných predmetoch, či výsledky v ďalších činnostiach ako napríklad súťaže, olympiády, ocenenia a iné aktivity. Rezort školstva tak chce odmeniť tých študentov, ktorí boli počas strednej školy aktívni a rozvíjali svoj talent. Do úvahy pri hodnotení budú tiež brané indikátory sociálneho znevýhodnenia.

Každý úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3 000 € za jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Štipendiá bude vyplácať študentom priamo vysoká škola v hodnote 300 € mesačne.  Tá vysoká škola, pre ktorú sa talentovaný študent rozhodne, získa navyše 200 € mesačne, ktoré budú určené na systematickú prácu so šikovnými študentmi.

„Udržanie si najšikovnejších ľudí je kľúčové, pretože práve tí by mali byť motorom inovácií a následne zdrojom dlhodobého ekonomického rastu. Dnešná realita však je, že zo Slovenska odchádza študovať každý piaty študent. Takýto odliv talentov si ako krajina nemôžeme dovoliť. Plán obnovy na toto ponúka komplexné riešenia vrátane štipendií pre tých, ktorí sa rozhodnú študovať doma. Na štipendiá pre domácich študentov plán celkovo ráta s čiastkou 63 miliónov eur,“ povedal riaditeľ odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií na sekcii plánu obnovy Úradu vlády SR Peter Goliaš.

 „Zároveň však platí, že súbežne musíme zvyšovať aj kvalitu slovenských vysokých škôl, lebo len finančná motivácia dlhodobo stačiť nebude. K tomu má napomôcť práve prijatá reforma vysokých škôl, ktorá otvára slovenské univerzity a vytvára rámec pre ich ďalšie zlepšovanie,“ dodal Paulis.

Schválená reforma vysokých škôl zahŕňa kroky inšpirované zahraničnými príkladmi dobrej praxe, analýzami a odporúčaniami Európskej komisie či OECD. Jej cieľom je skvalitniť vysokoškolské prostredie a priblížiť ho západným štandardom prostredníctvom opatrení ako kratšie externé štúdium, financovanie vysokých škôl podľa ich kvality cez výkonnostné zmluvy alebo funkčné miesta, ktoré umožnia na slovenské vysoké školy priniesť zahraničných odborníkov.

Reforma vysokých škôl bola zároveň dôležitým míľnikom v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR a jej prijatím bolo podmienené vyplatenie finančných prostriedkov pre slovenské školstvo.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky