Ľ. Paulis: Stratégiou ministerstva je ukázať, že podpora vedy a výskumu sa môže realizovať flexibilne a transparentne

  • Dátum: 28.05.2020

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis informoval verejnosť o Návrhu programu Agentúry na podporu výskumu a vývoja na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov, ktorý v stredu schválila Vláda SR.

Na včerajšom rokovaní vlády bol predložený Návrh programu Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov. „Predkladaný program bude slúžiť ako nástroj na systematickú podporu výskumných projektov poskytujúcich riešenia pandémie COVID-19. Predkladatelia projektov sa tak môžu uchádzať o finančnú podporu vo výške do 400-tisíc eur,“ ozrejmil Paulis.

Rovnako dodal, že sa očakáva podpora asi dvadsiatky projektov s predpokladanou dobou riešenia do 18 mesiacov. „Podporené projekty by mali pomôcť zmierňovať následky pandémie a umožnia nám lepšie sa pripraviť na prípadnú druhú vlnu,“ priblížil štátny tajomník MŠVVaŠ SR.

Tento program bol pripravený mimoriadne rýchlo. Predsedníctvo agentúry a agentúra už má pripravené všetky nadväzné kroky, aby bolo možné podávať žiadosti už v priebehu júna 2020. Tie budú maximálne zjednodušené a odbyrokratizované, aby ich bolo možné rýchlo (v horizonte mesiaca) pripraviť, a potom v horizonte ďalšieho mesiaca vyhodnotiť. „Ak sa to podarí, bude to najdynamickejší a najflexibilnejší program v histórii agentúry,“ uzavrel Paulis.

Úspešná implementácia tohto programu ukáže, že podpora vedy a výskumu sa môže realizovať flexibilne a transparentne, a že slovenská veda vie ponúknuť zmysluplné výstupy. MŠVVaŠ SR v budúcom roku zároveň pripravuje nové nastavenia grantových schém a ich hodnotenia s cieľom minimalizovať konflikty záujmov pri hodnotení, zvýšiť transparentnosť a zaviesť viac objektívnych a merateľných kritérií do hodnotenia projektov. 

Tieto kroky sú súčasťou stratégie ministerstva vytvárať systematický rámec pre podporu vedy a výskumu tak, aby sa stali aj významnou časťou ekonomickej aktivity na Slovensku.  

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku