Navigácia

Ľ. Paulis: S vysokými školami spolupracujeme na novele zákona

Na ministerstve školstva zasadla expertná skupina k novele zákona o vysokých školách. Tím odborníkov tvoria zástupcovia vysokých škôl a ich reprezentácií. Rezort v oblasti vysokého školstva navrhuje zmeny ako financovanie vysokých škôl podľa skutočného výkonu, výkonnostné zmluvy, funkčné miesta docentov a profesorov či skrátenie externého štúdia.

štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis

„Všetci sme sa zhodli, že vysoké školstvo potrebuje reformy. Je to dlhodobá požiadavka spoločnosti, ako aj akademickej obce. Reformy môžu byť náročné, no našim prvoradým cieľom je to, aby študenti dostávali čo najlepšie vzdelanie,“ ozrejmil štátny tajomník pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis.

Skupinu expertov tvoria zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl, Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR, ako aj zástupcovia ministerstva.

Rezort školstva v pripravovanej novele zákona o vysokých školách navrhuje okrem úprav v systéme riadenia aj ďalšie zmeny. „Náš návrh obsahuje kľúčové opatrenia, ktoré dlhodobo vo vysokom školstve chýbali. Navrhujeme napríklad financovanie vysokých škôl podľa ich skutočnej aktivity, výkonnostné zmluvy, funkčné miesta docentov a profesorov či skrátenie externého štúdia na 5 rokov. Mnohé z týchto zmien sú osvedčenými prvkami v zahraničných systémoch,“ priblížil Paulis.

Navrhovaný spôsob financovania vysokých škôl z dielne rezortu školstva, odmeňuje vysoké školy v závislosti od ich výsledkov a publikačnej či tvorivej aktivity zamestnancov. Novým nástrojom financovania sú aj výkonnostné zmluvy, ktoré sa osvedčili napríklad v Rakúsku či Holandsku. Vysoké školy budú môcť dobrovoľne podpísať zmluvu s ministerstvom, v ktorej sa zaviažu splniť konkrétne kritériá kvality do 2 rokov a po ich splnení dostanú obnos financií.

Ministerstvo by tiež chcelo zaviesť takzvané funkčné miesta docentov a profesorov. Znamená to, že tieto posty sa budú obsadzovať po vzore najlepších zahraničných univerzít – teda podľa reálnych výsledkov, publikačnej a výskumnej aktivity kandidáta. Toto opatrenie zároveň otvorí slovenské vysoké školy zahraničným odborníkom.

Rezort školstva tiež prišiel s myšlienkou skrátenia externého štúdia na 5 rokov, aby tak podporil mladých ľudí, ktorí majú záujem doplniť si vysokoškolské vzdelanie.

„Spoločným menovateľom všetkých týchto zmien je kvalitnejšie vzdelanie pre študentov. Chceme, aby naše vysoké školy postupne napredovali a aby naši študenti na nich dostávali čo najlepšie vzdelanie, aby sa uplatnili v živote,“ uzavrel Paulis.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky