Ľ. Paulis: Reprezentácie vysokých škôl majú v rukách kvalitu VŠ

  • Foto: TASR
  • Dátum: 02.02.2021

Vybudovanie nezávislého a kvalitného vysokého školstva, ktoré bude rovným partnerom medzinárodných inštitúcií. To bolo cieľom reformy v oblasti vysokého školstva. Prostredníctvom obsadenia nezávislých a zahraničných i domácich odborníkov vo výkonnej rade Slovenskej akreditačnej agentúry sa môže tento zámer konečne vyplniť.

štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) je kľúčovou organizáciou pre zabezpečovanie a rozvoj kvality vysokého školstva na Slovensku. Stojí na nej zásadná časť reformy v oblasti kvality poskytovaného vzdelávania na vysokých školách. „Je preto veľmi dôležité, aby v jej najvyššom rozhodovacom orgáne, výkonnej rade, pôsobili najmä nezávislé a medzinárodne uznávané osobnosti,“ ozrejmil štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis.

V týchto dňoch totiž dochádza k výberu dvoch nových členov výkonnej rady orgánmi reprezentácie vysokých škôl, konkrétne Slovenskou rektorskou konferenciou a Radou vysokých škôl. „Aj v kontexte pripravovaných zmien v organizácii samosprávy vysokých škôl, rezort školstva tento proces pozorne sleduje,“ doplnil Paulis.

Ministerstvo školstva zároveň dôveruje vysokým školám, že ich reprezentácie svojím výberom dokážu odbornej i širokej verejnosti, že majú úprimný záujem o budovanie nezávislého, na medzinárodných štandardoch stojaceho, systému zabezpečovania kvality vysokého školstva, ktorý bude zdrojom dôvery a medzinárodnej akceptácie našich inštitúcií.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku