Ľ. Paulis: EXPO 2020 potvrdilo, že vesmírny výskum má pre Slovensko obrovský potenciál

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 26.10.2021

Slovensko nie je novou krajinou v oblasti vesmírneho výskumu a vývoja. Aj preto bol vesmírny týždeň v rámci EXPO 2020 v Dubaji skvelou príležitosťou na prezentáciu slovenských firiem, ktoré sa tejto oblasti venujú. Výstava výrazne zvýšila šance postupu Slovenskej republiky do pridruženého členstva v Európskej vesmírnej agentúre. Bilaterálne rokovania zároveň položili základ pre podpis memoranda o spolupráci medzi Slovenskom a Spojenými arabskými emirátmi.

štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis na EXPO 2020

Vo vesmírnej oblasti je dnes na Slovensku aktívnych viac než štyridsať firiem. Vesmírna priemyselná sféra sa neustále rozrastá, posilňuje sa spolupráca medzi akademickým a priemyselným odvetvím a rastie aj technologický potenciál firiem nielen vo vesmírnych, ale aj v nevesmírnych oblastiach. Niektoré z nich dostali šancu odprezentovať sa aj počas EXPO 2020. „Podnikateľská misia sa spojila s vesmírnou agentúrou a spoločne s vybranými firmami zo Spojených arabských emirátov sa odprezentovali slovenské firmy. Okrem toho akademická časť slovenskej delegácie navštívila vesmírne centrum Mohammeda bin Rašida v Dubaji. Záujem o spoluprácu potvrdila po našom stretnutí aj ministerka pre pokročilé technológie Spojených arabských emirátov Sarah bint Yousef Al Amiri,“ zhrnul štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis. Vesmírna agentúra SAE prejavila záujem o budúcu možnú spoluprácu so SR.

Oblasť vesmíru nadobúda celosvetovo čoraz väčší význam a má zároveň veľký potenciál aj pre Slovensko a jeho občanov. „Vesmírny výskum nie je len o ceste na Mars, alebo vypustenie rakety. Ide o rozvoj samotnej technológie, ktorý prináša ďalšie, lepšie platené príležitosti, následne sú to dodávateľské reťazce a, samozrejme, aj aplikácia vesmírneho výskumu, ktorú pocíti občan. Tým, že technológie sledujú napríklad vytváranie dopravných zápch, umožňujú riadiť dopravnú situáciu či mapujú pribúdanie a ubúdanie lesov majú aj praktický či environmentálny rozmer,“ dodal Paulis.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku